Homepage >O izolaci

O izolaci

CHARAKTERISITKA VÝROBKU

Climatizer Plus je unikátní tepelná a akustická izolace, která je vyrobena na bázi přírodního celulózového vlákna. Technologie výroby, jejímž základním materiálem je výběrový recyklovaný novinový papír, je založena na suchém rozvláknění a současné impregnaci vláken dalšími přísadami. Ty zlepšují odolnost proti ohni, plísním i drobným hlodavcům. Výhodou této přírodní vlny je přirozená schopnost vyrovnávat vlhkost a akumulovat teplo v mnohem větší míře než uměle vyráběné izolace. Záruka na vlastnosti izolace CLIMATIZER PLUS je 20 let, izolace je také registrována v dotačním programu Nová zelená úsporám.

Foukaná tepelná izolace je oblíbené téma mnoha známých televizních pořadů. Česká televize o izolaci často informuje v pořadu Chalupa je hra, televize Nova v pořadu Rady ptáka Loskutáka a TV PRIMA v Receptáři prima nápadů. Další možností, jak se s danou problematikou blíže seznámit, je prozkoumat vlastnosti foukané izolace z krátkých videí na portálu YouTube. Podrobné informace jsou k dispozici i na portále Wikipedia.

  

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ VLASTNOSTI

Jedná se o materiál s výbornými tepelně-izolačními vlastnostmi a díky tomu snižuje náklady na vytápění. Má vysokou hodnotu měrné tepelné kapacity a díky tomu dovede velmi dobře odstínit interiér od působení slunce a mrazu. Jednoduše zmírní teplotní výkyvy uvnitř stavby, protože akumuluje teplo.

Součinitel tepelné vodivosti: λD(23/50) = 0,038 W∙ m-1∙K-1

Měrná tepelná kapacita: Cd = 2020 ± 6% J∙kg-1∙K-1

Fázový posun: 6,6 hod při vrstvě 30 cm

Součinitel prostupu tepla: U = 0,13 W∙m-2·K-1 při vrstvě 30 cm

 

VLASTNOSTI VE VZTAHU K VODNÍ PÁŘE

Climatizer plus má jedinečné vlastnosti ve vztahu k vodní páře. Vlhkost jím prostupuje téměř stejně snadno, jako stejnou vrstvou vzduchu. Zvláštní vlastností tzv. „živých izolací" (všechny izolace na přírodní bázi) je, že do buněčné struktury dokáží vázat vlhkost a rozvádí ji. Díky tomu je v domě izolovaném celulózou příjemné mikroklima. Vyrovnává tedy nejen teplotní, ale i vlhkostní výkyvy.

Faktor difuzního odporu: μ = 1,1 – 3

Relativní vlhkost:16,62 % hmotnosti při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 90 %

Relativní vlhkost: 8-11 % hmotnosti při teplotě 10 °C a relativní vlhkosti vzduchu 80 %

 

AKUSTIKA

Výrobek je vhodný také pro zlepšení akustických vlastností stavby. Při objemovém plnění má vyšší hustotu a dosahuje tedy i lepších hodnot akustického útlumu. 

Zvuková pohltivost:

kmitočet (Hz)  tl. izolace 100 mm   tl. izolace 50 mm

       250                       0,67                              0,45

       500                       0,71                              0,87

       2000                     0,83                              0,57

 

Vzduchová neprůzvučnost: Rw=43 dB u SDK stěny tl. 125 mm (bez výplně Rw = 37 dB)

 

PROTIPOŽÁRNÍ VLASTNOSTI

Celulózová vlna je obohacena o kyselinu boritou (4 hmotnostní %) která zajišťuje odolnost proti působení ohně. I přes třídu reakce na oheň C při volně foukaném, resp. B pro materiál v dutině, materiál nešíří plamen a je na rozdíl od ostatních izolačních materiálů vysoce odolný proti prohoření. Při dlouhodobějším působení přímého plamene se vlivem postupného odhořívání vytváří sklovitá vrstvička, která oheň dále zpomalí. U stropní konstrukce s 18 cm CLIMATIZERU PLUS byla naměřena odolnost REI 30 minut.

Třída reakce na oheň: C - s1 - d0 volně foukaný materiál, B - s1 - d0 v dutině za stanovených podmínek

Index šíření plamene: 0,00 m∙min-1

Vysoká odolnost proti prohoření

 

EKOLOGIE

Od roku 1994 v ČR má Climatizer Plus jako vůbec první propůjčen ochrannou známku Ekologicky šetrný výrobek 01 – 01, která je pravidelně revidována. Zároveň jde o biologicky odbouratelný materiál - protokol (SZÚ-ZŽP-5373/92 z 16. 3. 1993). Výrobek splňuje hygienické požadavky, viz. Rozhodnutí hlavního hygienika ČR z 19. 2. 1992, 26. 4. 1993 a SR z 10. 11. 1992; 20.04.2001; 5.04.2001; 29.04.2004.

 

OSTATNÍ VLASTNOSTI

Objemová hmotnost, a tedy i spotřeba materiálu se liší dle vrstvy a typu konstrukce, kde je Climatizer Plus použitý. Při volném foukání izolace po čase sesedá, proto je při aplikaci počítáno s nadmírou 10-15%. Tento jev se ovšem nevyskytuje při foukání do dutiny, kde má izolace větší objemovou hmotnost. Odolnost proti plísním, hnilobě, hlodavcům a jiným biologickým škůdcům je zajištěna pomocí přísad, které jsou na materiál pevně fixovány a nelze je běžnými prostředky oddělit. Díky tomu je chráněna nejen izolace, ale i dřevěné prvky, které obklopuje.

Sednutí materiálu při volné aplikaci: 10-15 %, při aplikaci do dutiny ≤ 1 %

Odolnost proti plísním a biologickým škůdcům: celulózová vlna je obohacena o síran hořečnatý (12 - 14 % hmotnosti)

Objemová hmotnost:

- při volném foukání strojem na volné vodorovné plochy: 30 - 45 kg∙m-3

- při objemovém plnění strojem do vodorovných, šikmých nebo svislých konstrukcí: 34 - 63 kg∙m-3


Více o aplikaci >>>

 

zpět na homepage
Kontakt
tel.:+420 725 966 813 e-mail.:info@izolacednk.cz