Homepage >Aplikace

Aplikace

Climatizer Plus se používá pro izolaci stropů, šikmých střech a stěn zděných, panelových i montovaných staveb. Pomocí aplikačního stroje je materiál z pytlů rozmělněn tak, aby bylo dosaženo potřebné objemové hmotnosti. Na místo určení je pak dopraven pomocí transportní hadice. Dle typu konstrukce je zvolena objemová hmotnost pro aplikaci, která vychází z laboratorních měření a dlouholetých zkušeností.


Vhodné použití:

-          ploché střechy se ztíženým přístupem

-          podkroví

-          vazníkové krovy

-          trámové stropy

-          dřevostavby

-          halové objekty

-          pasivní domy


Výhody aplikace foukáním:

-          Dokonalé vyplnění i hůře přístupných detailů

-          Omezení vzniku tepelných mostů

-          Možnost aplikace vrstvy až 100 cm

-          Rychle provedená práce se zárukou kvality

 

Zateplení vodorovných ploch s minimální pracností 

Metoda izolace s CLIMATIZERem PLUS umožňuje jeden z nejrychlejších a zároveň nejspolehlivějších způsobů zateplení stropní konstrukce. Materiál je za pomoci aplikačního stroje dopravován do půdního prostoru, a pokud je půda nepochozí, je možné ho zde uložit volně. Při požadavku na pochozí podlahu je možno materiál aplikovat do roštového systému pochozí podlahy. Výhodou této aplikace je bezespárová souvislá vrstva izolace bez tepelných mostů. Rychlost provedení je nesrovnatelně vyšší než u konvečních metod se 100% eliminací chyb v detailech, bez zbytečných staveništních manipulací. 

Zateplení šikmých a svislých konstrukcí metodou suchého přetlakového plnění

Do optimálně připravené konstrukce lze tepelnou izolaci nafoukat za zvýšené objemové hmotnosti s přeplněním. Použitá objemová hmotnost se zvyšuje od 34 kg∙m-3. U kolmých stěn a příček se potom objemová hmotnost pohybuje okolo 63 kg∙m-3, i více. Tímto postupem je docílena objemová stálost aplikované izolace po celou dobu životnosti celé konstrukce – nedochází k nežádoucímu sesednutí izolace. Nejčastěji se konstrukce plní z volného prostoru nad kleštinami do připravené dutiny. Jedná se o velmi rychlé bezespárové izolování šikmých konstrukcí bez vzniku tepelných mostů v izolaci. Další metodou je vyplňování konstrukce předvrtaným otvorem za použití speciální koncovky se zpětným odvodem přepravního vzduchu. Tímto způsobem je možné plnit nejen standardní příčky a předstěny sádrokartonového systému, ale i stěny a příčky dřevostaveb. 

Další možností použití jsou akustické, protikondenzační a izolační nástřiky s vodou nebo speciálními pojivy.


Cena, poptávka a objednávka >>>

 


zpět na homepage
Kontakt
tel.:+420 725 966 813 e-mail.:info@izolacednk.cz